Menu

Spletni seminar: Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga

Učinkovita, varna in trajnostna preskrba s hrano je eden od ciljev Evropskega zelenega dogovora. Kot kaže nedavna študija projekta Drawdown je zmanjšanje količin odpadne hrane med najpomembnejšimi ukrepi za omejitev dviga globalne temperature. To pomeni, da ima prehranska veriga zelo pomembno vlogo pri zmanjšanju obremenitev okolja. Jo znamo narediti dovolj zeleno in obenem učinkovito?

Zelena prehranska veriga sloni na kratkih preskrbovalnih verigah, preprečuje izgube hrane in zmanjšuje količino odpadne hrane. Uporablja embalažo, ki je v največji možni meri del krožnega gospodarstva in je okolju prijazna. Viški hrane gredo v dobrodelne namene in ne končajo med odpadki.

Povsem jasen in enostaven zapis z veliko izzivov. Jih poznamo? Kako jih rešujemo?

Kemijski inštitut v sodelovanju s Slovenskim združenjem za kakovost in odličnost ter Zbornico kmetijski in živilskih podjetij pri Gospodarski zbornici Slovenije organizira posvet na temo učinkovitosti zelene prehranske verige. Da bi odgovorili na zastavljena vprašanja, smo povabili strokovnjake iz različnih ustanov, podjetij in organizacij, da prikažejo njihov način reševanja številnih izzivov zelene prehranske verige. Seminar bo potekal v slovenskem jeziku na spletu preko platforme Webex na povezavah, ki so navedene za vsak tematski sklop.

Kemijski inštitut je partner projekta Education and Tools to manage fluxes of resources in the Circular Food Chain (EAT-CIRCULAR), ki ga sofinancira EIT ClimateKIC. Cilj projekta, v katerem poleg Slovenije sodelujejo še Italija, Portugalska in Španija, je pregledati, povezati in izboljšati obstoječe dejavnosti in strategije za zmanjšanje količin odpadne hrane.

Spletni seminar vsebuje:

  • Vloga hrane pri reševanju podnebne krize, okolja in revščine
  • Strategije, sheme kakovosti in problematika embalaže za hrano
  • Dejavnosti in projekti v Sloveniji
  • Embalaža za hrano in logistika v vlogi zagotavljanja varnosti in kakovosti živil
  • Preprečevanje odpadne hrane ter trajnostno ravnanje s hrano, embalažo in odpadki
  • Viški hrane za dobrodelne namene
  • Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga - sinergije med dejavnostmi in partnerji (okrogla miza)

SPLETNI SEMINAR
Vloga hrane pri reševanju podnebne krize, okolja in revščine
17/09/2020 9:00 - 10:00

Po pozdravnih besedah pregledamo vlogo hrane v Evropskem zelenem dogovoru in v Ciljih trajnostnega razvoja, ki jih je postavila Organizacija Združenih Narodov. Razsežnost problema in uspešnost ukrepov prav gotovo kažejo podatki o odpadni hrani v Sloveniji, ki kažejo na rast količin odpadne hrane v celotni prehranski verigi, še posebno pa v gospodinjstvih in pri strežbi hrane. Veča se tudi zavedanje o problemu prehranske revščine in revni ljudje postajajo pomemben člen krožnega gospodarstva, saj se del odpadne hrane z donacijami usmerja k revnim ljudem. Pomembno vprašanje pa je, kakšna je družbena vloga doniranja presežkov hrane k reševanju prehranske revščine?

SPLETNI SEMINAR
Strategije, sheme kakovosti in problematika embalaže za hrano
17/09/2020 10:30 - 12:00

Okvirne pogoje za doseganje visokih ciljev na področju preskrbe s hrano daje strategija za manj izgub in odpadne hrane, ki jo je postavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano. Pomemben element so tudi sheme kakovosti živil, ki označujejo pristne in zaščitene proizvode. Prehranska veriga uporablja embalažo – kakšen je njen pomen za zdravje? Velike zahteve so pomembne za izdelovanje embalaže – katere tehnološke izzive rešujejo in kako jih je mogoče izvesti pri zahtevah večkratne rabe? Med pomembnimi podatki za embalažo je tudi njen okoljski odtis, ki naj ovrednoti njen vpliv od »zibelke do groba«.

SPLETNI SEMINAR
Dejavnosti in projekti v Sloveniji
17/09/2020 13:00 - 15:00

V Sloveniji potekajo različne dejavnosti v podporo zeleni prehranski verigi in za zmanjšanje količin odpadne hrane. V sistemu avnega naročanja se velika pozornost posveča lokalno pridelani hrani in zelenemu javnemu naročanju. Baza domačih ponudnikov hrane raste, kar omogoča celovit vstop lokalno pridelane hrane v zeleno prehransko verigo. Sodelujemo tudi v EuroHealthnet, neprofitnem združenju na področju javnega zdravja, preprečevanja bolezni, krepitve zdravja in zmanjšanja neenakosti. Problem odpadne hrane naslavljata dva projekta, CARE4CLIMATE in EAT-CIRCULAR, projekt BioApp pa naslavlja izdelavo bioembalaže iz odpadnih surovin prehrambne industrije. Predstavljena bo tudi podpora za trajnostna poslovno strateško transformacijo slovenskih podjetij.

SPLETNI SEMINAR
Embalaža za hrano in logistika v vlogi zagotavljanja varnosti in kakovosti živil
18/09/2020 9:00 - 10:00

V veliki večini primerov v prehranski verigi potrebujemo embalažo. Posebno pomembna je tista, ki pride v neposredni stik s hrano (primarna embalaža), ki jo je potrebno zelo skrbno nadzorovati. Pregledali bomo konkretne izzive za plastične izdelke, papirno embalažo in bioplastiko. V zeleni prehranski verigi je nadvse pomembna tudi trajnostna logistika, saj le učinkovita povezava deležnikov zagotavlja varnost in kakovost hrane v preskrbovalni verigi.

SPLETNI SEMINAR
Preprečevanje odpadne hrane ter trajnostno ravnanje s hrano, embalažo in odpadki
18/09/2020 10:30 - 12:00

Preprečevanje nastajanja odpadne hrane je eden od pomembnih izzivov vzdolž celotne prehranske verige. Kako jim to uspeva in katere so težave? Kako ravnajo z odpadno hrano v živilski industriji? Kako uveljavljajo trajnostno ravnanje s hrano v različnih delih prehranske verige? Lahko odpadno embalažo vračamo v ponovno rabo? Primer zaključka prehranske verige je porabnik, ki koristi sistem javnega naročanja. Kako kakovostno je njihovo delo? To so posamezni detajli v mozaiku konkretne prehranske verige, ki omogočajo trajnostno ravnanje s hrano, embalažo in odpadki.

SPLETNI SEMINAR
Viški hrane za dobrodelne namene
18/09/2020 13:00 - 14:00

V prehranski verigi nastajajo tudi viški hrane, ki nikakor ne smejo postati odpadek ampak gredo v dobrodelne namene. Tako nastane pomemben člen krožnega gospodarstva, ki zmanjšuje količino odpadne hrane in pomaga pri večji učinkovitosti prehranske verige. Analizirali bomo, kako je v Sloveniji organizirana donacija hrane, kako se izvaja in kateri so pomembni akterji te dejavnosti.

SPLETNI SEMINAR
Kako učinkovita je lahko zelena prehranska veriga
18/09/2020 14:30 - 15:30

Danes jemo sadje in zelenjavo, ki do nas pripotuje iz več tisoč kilometrov oddaljenih krajev, skozi vse leto, obenem pa veliko hrane zavržemo. V Sloveniji v povprečju zavržemo 68 kg hrane na prebivalca na leto, v Evropi zavržemo tretjino pridelane hrane. Zmanjšanje izgub in količine odpadne hrane je ena izmed glavnih rešitev za zajezitev podnebnih sprememb. Zato je na področju prehrane potrebno poiskati nove možnosti. Kaj je zelena prehranska veriga? Katere njene člene lahko prilagodimo in kaj te spremembe pomenijo v državah, kjer hrano pridelujejo, in kaj pri končnem porabniku? Na ta vprašanja bomo poskušali odgovoriti z vidika agrarne ekonomije, spremljanja kakovosti hrane in vidika kreiranja politik varne hrane.